Need Help ?
Call: +977- 010560057

समाचार बिस्तारमा

एस इ इ परीक्षा २०७६ सालकाे नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणिकरण कार्यविधि जारी भैसकेकाेले साे अनुसार विद्यालयले विद्यार्थिहरूकाे अन्तिम मूल्याकन गरी मिति २०७७ असार २० गते भित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी यस इकाइमा पेश गर्न हुन अनुराेध छ ।