Need Help ?
Call: +977- 010560057

जि. शि. अ.

चन्र्दबहादुर खड्का

शिक्षाको व्यवस्था आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा व्यवस्थित भई प्रत्येक वालवालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । आजको एक्काइसौं शताव्दीमा दिन दिनै भई रहेको ज्ञान र सीपको विकासमा सवै  क्षेत्र वर्गका वालवालिकाहरुले अवसर प्रदान गर्नु राज्यको गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व समेत हो , यही परीपेक्षमा नुवाकोट जिल्ला शिक्षा कार्यालय यस जिल्लाको शैक्षिक विकासका निम्ती प्रयत्नरत रहेको छ । सवै शिक्षक, शिक्षिकाहरु, अभिभावकहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत सवै सरोकारवालाहरु संगको सम्वाद, छलफल र अन्तरकृया गर्दै विद्यालयहरुलाई ज्ञान तथा सीप एवं सोचाइको विकास गर्न सक्ने पवित्र स्रोतको रुपमा विकास गर्न निरन्तर प्रयत्नशिल रहेको छ । विद्यालयका विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्दै शैक्षिक सुशासन तथा शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई सजिलो, प्रभावकारी वनाउदै आगामी दिन निरन्तर रुपमा सवै सरोकारवालाको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा समेत रहेको छ ।