Need Help ?
Call: +977- 010560057

नुवाकेाट जिल्लाकेा राम्रा अभ्यासहरु

प्रकाशित मिती:  २०७१ वैशाख १५

नुवाकोट जिल्लाका उत्कृष्ट अभ्यासहरु

१. शिक्षक तथा विद्यालय अभिलेख व्यवस्थापन कार्य व्यवस्थितरुपले शूरु गरीएको ।

२.  सामुदायिक विद्यालयका  विद्यार्थीहरुको फोटो सहितको विवरण वेभ साइटमा राखिएको ।

३. फोटो सहितको विद्यार्थी विवरणलाई आधारमानी पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति रकम विद्यालयमा निकासा गरिएको ।

४. शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालय गाभ्ने/समायोजन गर्ने कार्य ।

५. अन्तर जिल्ला तथा अन्तर विद्यालय क्षेत्र भ्रमण अवलोकन र यसबाट प्राप्त अनुभव तथा सिकेका पाठको सिकेका पाठहरुको शिक्षण सिकाइमा उपयोग एवम् राम्रा अभ्यासहरुको अनुसरण ।

६. विद्यार्थी सिकाई उपलब्धिको लक्ष्य निर्धारण गरी विद्यालयहरुले शिक्षण सिकाई अगाडि बढाएको ।

७. माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहका प्र.अ.हरु र  जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संयुक्त  बैठकबाट २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी कार्यान्वयन भइरहेको ।

८. सामुदमयिक विद्यालयहरुले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाई सुरु गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरुको चाहना र भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयाश भईरहेको ।

९. विद्यालय तथा शिक्षकहरुको इमेल ठेगाना निर्माण गरी यसको माध्यमबाट सूचना आदान प्रदानमा जोड दिइएको ।

१०. स्रोतकेन्द्र सेवा क्षेत्रका प्र.अ.हरुको घुम्ती बैठक सञ्चालन गरी अनुभवहरको आदान प्रदान एवम् राम्रा अभ्यासहरुको अनुशरण गर्ने गरिएको ।

११. फोन नं. १६१८०१०५६०८५८ डायल गरी सरोकारवालाहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ताजा सूचना र सन्देशको जनकारी लिन सक्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको ।

१२. विद्यालयहरुले परीक्षा र नतिजा विश्लेषण गरी विद्यार्थी प्रगति विवरण सम्बन्धित अभिभावकलाई जानकारी गर्राई विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धि अभिवृद्धिमा अभिभावकहरुको सद्भाव र सहयोग जुटाउने प्रयाश भईरहेको ।

१३. जिशिकाको शैक्षिक समाचार नामक द्वैमासिक पत्रिकामा विद्यालयमा निकासा भएका अनुदान सहयोगको शिर्ष र रकम र्सार्वजनिक गर्ने गरिएको ।

१४. शिक्षकहरुको तलब भत्ता बैङ्कमार्फ भुक्तानिको व्यवस्था धेरैजसो विद्यालयहरुले मिलाएको र बाँकि विद्यालयहरुलाई व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरिएको ।

१५. स्रोतकेन्द्र तहमा बाषिर्क शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएको ।

१६. विद्यालयहरुले फेस बुक निर्माण गरी अनुभव तथा सूचना आदान प्रदानको अभ्यास भईरहेको ।

१७. विद्यालयहरुले क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण सिकाईलाई जोड दिईरहेको ।

१८. सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय बिच सहकार्य र अनुभव आदान प्रदान गर्ने मैत्रीपर्ूण्ा वातावरण निर्माणको लागि पहल भईरहेको ।

१९. विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई दिगो बनाउन स्थानीयस्तरमा आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि प्रोत्साहित गरिएको ।

२० . स्रोतकेन्द्रगत स्रोतव्यक्ति, विषय विशेषज्ञ, विद्यालय निरीक्षक, शाखा प्रमुखहरु र विद्यालय निरीक्षकको) सुपरभिजनको थालनी गरिएको ।

२१. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई विद्यालय सुधार योजनामा आधारित भएर आफ्नो सेवा अवधि -३ वर्षो) को विद्यालय विकास योजना निर्माण गरी र्सार्वजनिक गर्न निर्देश गरिएको ।

२२. विद्यालयहरु बिच सहकार्यको माध्यमबाट शैीक्षक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिएको ।

२३. अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन ५० बुँदे सूचक निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको ।

२४. शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सो सम्बन्धी विज्ञापन कम्तीमा स्थानीय पत्रिका मार्फ अनिवार्य रुपमा र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको ।

२५. कक्षाकोठामा प्रवेश गराउन विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहित गरिएको ।

२६. विद्यार्थीहरुले आफ्ना जिज्ञासाहरु मोबाइलको माध्यमबाट विद्यालय समयको अतिरिक्त बेलामा सम्बन्धित विषय शिक्षक समक्ष सक्ने वातावरण मिलाइएको ।

२७. विद्यालयले आयोजना गर्ने वाषिर्क उत्सव लगायतका सभा, समारोहहरु विद्यार्थीको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने परम्पराको थालनी -उमावि, मावि तथा निमावि तहमा) ।

२८. शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रोफाइल निर्माण गरी लगानिको पारदर्शिता सुनिश्चित गरिएको ।

२९. जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अवधारणालाई जिल्ला विकास समितिको जिल्ला परिषद्बाट र्सवसम्मत मूल नीतिको रुपमा पारित भएको ।